OM

Infobolaget the story – miljö, trafik, barn och teknik

kunder

För drygt 15 år sedan startade jag Infobolaget, efter att ha jobbat som webbredaktör inom media (TT, Aftonbladet) samt som webbutvecklare och kommunikatör. Jag ville göra webben till ett bättre ställe – vända fokus från teknik mot innehåll och enkelhet. Det vill jag fortfarande!

Det har hänt en del kul på vägen – inte minst flera kanaler och ny teknik, som sociala medier och smartphones, har utvecklat den digitala kommunikationen.

Från att ha arbetat som frilansskribent och redaktör för IDG:s Internetworld och Computer Sweden samt Bonniers mama och Vi föräldrar, så kompletterade jag med konsultuppdrag. De första fem åren med Infobolaget arbetade jag löpande som webbredaktör samt med utveckling av Trafiken.nu Göteborg. En webb vars syfte var att förändra folks resvanor – från att köra bil till att åka kollektivt, cykla eller kanske rent av promenera. Bakom den stod Trafikverket, Västtrafik och Göteborgs Stad Trafikkontoret.

Mina uppdrag har pendlat från distans/frilansuppdrag till rena konsultuppdrag på plats hos kund. Under åren har jag haft nöjet att vara konsult hos Luftfartsverket/Swedavia samt hos Volvo Logistics. Här har det handlat om översyn, informationsstruktur samt flytt och produktion av innehåll för extern webb och intranät vid lansering av nya webbar och vid byten av publiceringssystem (CMS).

För Trafikverket har jag haft flera konsultuppdrag, bland annat som ansvarig för den externa webben i det som är Region Väst (Västra Götaland, Halland och Värmland). Här innebar det att hålla koll på och uppdatera ett 100-tal vägprojekt med text, bild – lägesrapporter och dokument samt fräscha nyheter enligt alla tillgänglighetsregler.

Jag har även haft nöjet att göra flera större samarbetsuppdrag med Infobolaget, exempelvis arbetade vi med att ge ut föräldraguiden Barn i stan i Göteborg under 2010. En evenemangsguide för föräldrar och barn, som adopteras från Stockholm framgångsrika koncept; webb, tidning, digitalt nyhetsbrev och Facebook.

Under perioden runt 2005-10 arbetade jag aktivt med offentlig upphandling, där Infobolaget var huvudpartner och samordnade underkonsulter. Vi vann flera avtal som produktionsbyrå åt Trafikverket bland annat. De kunder vi kom att arbeta mest med genom våra ramavtal var Renova samt Avfallshantering Östra Skaraborg. Tillsammans med superduktiga formgivarna på Gyllensvärd & Co har vi gjort nyhetsbrev, utställningsmaterial och informationskampanjer för matavfallsinsamling.

De senast åren har jag främst arbetade som konsult för kunder som Förvaltnings AB Framtiden (stadsutvecklingsprojekt), Chalmers Industriteknik/SIO Grafen (nyhetsbrev och webb för Vinnova-projekt), Göteborgs Stad Trafikkontoret (infrastrukturprojekt), Göteborg Energi (CRM-ansvarig, interim uppdrag) och The Swedish Club (digitala kanaler utveckling och innehåll, för marint försäkringbolag).

Sociala medier och digitala nyhetsbrev kopplat till webb har varit stort fokus de senaste 10 åren; Att göra utgivningsplaner, ta fram innehåll och publicera i kundens kanaler.