Nyhetsbrev för marina näringen B2B

På det marina försäkringsbolaget The Swedish Club hade man nyligen börjat använda Apsis, främst som ett digitalt verktyg för inbjudningar till sina events.

Genom att ta fram en plan och strategi, så kunde infobolaget hjälpa kunden med att även sätta upp och starta utgivningen av ett digitalt nyhetsbrev för månadsvis utgivning via Apsis.

Nyhetsbrev för The Swedish Club, 2020.

Genom frekvent publicering via hemsidan swedishclub.com kunde innehåll för månadsvis utgivning sättas samman för nyhetsbrevet. Målgruppen för detta nyhetsbrev var internationell och bred i form av kunder (skeppsredare, besättning på fartyg) samt försäkringsmäklare i branschen. Allt innehåll var därför på engelska.

Den tekniska utmaningen bestod i att skapa möjligheten att avregistrera sig från nyhetsbrevet i enlighet med GDPR (dataskyddsförordningen). I och med att Apsis var sammankopplat med kundens CRM-verktyg krävde detta en hel del samordning, men när allt var på plats så kunde eventuella avregistreringar och felaktiga e-postadresser (bounces) visas i CRM-systemet för kontroll och åtgärd.

Genom frekvent uppföljning i Apsis samt även via Google Analytics kunde vi finslipa innehållet ytterligare för att matcha branschen. På så sätt kunde en hög öppnings- och klickfrekvens nås.