Hur får man 170 000 personer i nio kommuner att sortera sina matrester?

Hur får man 170 000 personer i nio kommuner att sortera sina matrester?

Avfallshantering Östra Skaraborg, AÖS är ett kommunalförbund, som består av nio kommuner med Skövde som centralort.

Infobolaget har sedan 2010 hjälpt AÖS att informera hushållen i Skarborgsområdet om avfallshantering och sopsortering (bland annat genom nyhetsbrevet Avfallsnytt).

När man 2011 planerade för att starta upp insamling av matavfall för privatpersoner, så genomförde vi en analys av läget. Genom att intervjua andra kommuner som varit framgångsrika när det gällde att få sina invånare att börja sortera ut matavfall tog vi fram en strategi för införandet.

Strategin byggde på att det skulle vara lätt att gå med och bli en matavfallsinsamlare, att bara den som inte ville delta skulle göra ett aktivt val. Samtidigt bestämde sig AÖS att införa en miljöstyrande taxa, vilket visade sig vara ett vinnande koncept.

Redan tidigt var anslutningsgraden hög och de plockanalyser som gjordes gav även de goda resultat. Genom en nära kontakt med kunden, AÖS, har vi kunnat skruva på informationen för att få hushållen att sortera rätt i den bruna matavfallspåsen.

AÖS infofolder matavfall
Informationsfoldern togs fram i en version för villahushåll samt en för flerbostadshus.

Sedan starten 2011 har Infobolaget stöttat AÖS med närmare 30 000 utskick till villahushåll i medlemskommunerna, där de bjuds in till informationsmöten. I utskicken ingår även foldern ”Tack för maten” som berättar om hur insamlingen går till och vad man bidrar till genom att sortera sitt avfall. Här har vi fått hjälp av Gyllensvärd&Co med den fina formen.