SIO Grafen grafiskt material

Grafen, supermaterialet – kort presentation via folder

Under några års tid hjälpte vi det strategiska innovationsprogrammet för grafen med kommunikation (2014-2016). Det innebar bland annat en folder som summerade programmet och enkelt förklarade supermaterialets egenskaper samt projektleddes framtagandet av en databas (WordPress) där programmets alla projekt presenterades och kunde sökas fram.

Kommunikationsplan, presskontakter samt webb, nyhetsbrev och sociala medier bredvid samordning av konferenser och events ingick även.

Programmet SIO Grafen drivs fortfarande från Chalmers Industriteknik med stöd från Vinnova.

Grafenhypen startade på allvar 2010 när forskarna Andre Geim och Konstantin Novoselov fick Nobelpriset i fysik ”för banbrytande experiment rörande det tvådimensionella materialet grafen”.