Heat Pump Centre, RISE

Årsrapport och tidning för internationellt energiprogram

Under 2021 stöttade vi det internationella programmet för värmepumpande teknologi med kommunikationsåtgärder. Det innebar inte minst att sätta samman programmets årsrapport. Ett av huvudsyftena med rapporten är att presentera de forsknings- och innovationsprojekt som drivs inom programmet, vars programservice i dag finns på RISE.

Uppdraget innefattade även att ta fram tidning, digitala nyhetsbrev samt uppdatering av webb (WordPress). All information var på engelska då programmets medlemmar finns över hela världen (Österrike, Belgien, Kanada, Kina, Danmark, Finland, Frankrike, Italien, Tyskland, Japan, Nederländerna, Norge, Sydkorea, Sverige, Schweiz, Storbritannien och USA.)

HPT Magazine no 1 2021
Tidningen Heat Pumping Technologies Magazine no 1 2021.

Heat Pump Centre är kommunikations- och programservicen till samarbetsprogrammet och drivs ifrån RISE (Research Institutes of Sweden). Technology Collaboration Programme on Heat Pumping Technologies. är en del av den internationella organsationen  IEA International Energy Agency (IEA).