Heat Pump Centre, RISE

Årsrapport och tidning för internationellt energiprogram

Under 2021 stöttade vi det internationella programmet för värmepumpande teknologi med kommunikationsåtgärder. Det innebar inte minst att sätta samman programmets årsrapport. Ett av huvudsyftena med rapporten är att presentera de forsknings- och innovationsprojekt som drivs inom programmet, vars programservice i…

SIO Grafen grafiskt material

Grafen, supermaterialet – kort presentation via folder

Under några års tid hjälpte vi det strategiska innovationsprogrammet för grafen med kommunikation (2014-2016). Det innebar bland annat en folder som summerade programmet och enkelt förklarade supermaterialets egenskaper samt projektleddes framtagandet av en databas (WordPress) där programmets alla projekt presenterades…

Nyhetsbrev för marina näringen B2B

Nyhetsbrev för marina näringen B2B

På det marina försäkringsbolaget The Swedish Club hade man nyligen börjat använda Apsis, främst som ett digitalt verktyg för inbjudningar till sina events. Genom att ta fram en plan och strategi, så kunde infobolaget hjälpa kunden med att även sätta…