Bästa innehållet för dina kanaler

Infobolaget gör digitalt innehåll –   för webb och sociala medier.
Men även text och bild för print som tidningar, nyhetsbrev, broschyrer och utställningar. Vi planerar och producerar. Det har vi gjort sedan 2004.

En stor del av våra uppdrag utför vi inom samhällsinformation, ofta handlar det om att kommunicera teknik och miljö.

illustration, en person som slappar och lyssnar på radio

Vi fixar dina kanaler – du kan tänka på annat.
Photo by Eric Nopanen on Unsplash